Om Slåtto

Om Slåtto

Slåtto Marketing AS ble etablert i 1976 av Berit Slåtto, og ble på kort tid markedsledende på frityr olje med sin Frilette Long Life.

Var også den av den første som produserte og leverte fersk pizza på dagligvare.

Gjennom 40 år er sortimentet blitt utviklet til å omfatte det meste innen innen fastfood, horeca og servicehandel, og målet har alltid vært å være en av den første med nyheter og spesialiteter.

Som selvstendig og uavhengig organisasjon vil vi alltid kunne hente opp de riktige produktene der de finnes. Fortsatt er hamburger og pizza en av de største produktgruppene, men Slåtto har utviklet seg til å bli en fullsortimentsleverandør til de fleste spisesteder, også med unike produkter utviklet for kjente restaurantkjeder og nisjekunder.

Slåtto Marketing AS var en viktig aktør og medeier i salg- og markedssamarbeidet Norsk Storhusholdning, fra 1996 til det opphørte i 2020. Slåtto er nå eier av Norsk Storhusholdning 100%. Fra 2021 og fremover vil markedsføring av våre konsepter og produkter skje under merkevaren Slåtto.

Vår landsdekkende salgsorganisasjon består hovedsakelig av kokker med stor kompetanse og erfaring, og som sørger for informasjon, opplæring og oppfølging på produkter og konseptløsninger, hvor vi spesielt nevner «det lille EXTRA» som mange har hatt stor glede av.

«Kokken er tegnet av Berit Slåtto selv i 1979 for å enkelt beskrive produktbredden den gangen.»

Kvalitetspolicy

Slåtto Marketing sin overordnede målsetting er å markedsføre, lagre og distribuere anerkjente produkter og tjenester til det norske storkjøkkenmarkedet ved å være en av foretrukne partnere for levering av slike produkter og tjenester til grossistkunder og definerte segmenter i markedet.I overensstemmelse med denne målsettingen er firmaets kvalitetspolitikk alltid å levere produkter og tjenester med en effektivitet som bidrar til maksimal lønnsomhet, som gir kunden maksimalt utbytte og fører til maksimal kundetilfredshet. Dette skal oppnås gjennom kontinuerlig overvåking av prosessenes effektivitet, og kontinuerlig forbedring av de samme prosessene.

Slåtto Marketing AS forplikter seg til å innlemme gjeldende lover og regler fra myndighetene i sin kvalitetspolitikk og sørge for at disse etterleves.