Om oss

Slåtto Marketing AS ble etablert i 1976 av Berit Slåtto, og ble på kort tid markedsledende på frityr olje med sin Frilette Long Life.
Vi var også først ute med å produsere fersk pizza til dagligvaremarkedet.

Nytenkning
Gjennom mer enn 45 år er Slåtto- sortimentet blitt utviklet til å omfatte en stor bredde av produkter til fastfood, horeca og servicehandel. Målet har alltid vært å være tidlig ute med nyheter og mat for fremtiden.

Samfunnsansvar
Slåtto er opptatt av bærekraftig utvikling. Vi er Miljøfyrtårnsbedrift , ISO sertifisert og har samarbeidsavtale med Helsedirektoratet. Avtalen handler om reduksjon av salt, fett og sukker, samt å fremme et grønnere kosthold. Vi er også medlem av klyngesamarbeidet “Fremtidsmat“, som jobber for utvikling av mat for bedre helse.

Salgsapparat
Vår landsdekkende salgsorganisasjon består hovedsakelig av kokker med stor kompetanse og erfaring. Vi bidrar med opplæring og oppfølging på produkter og konseptløsninger.
Vi hjelper våre kunder med spesialtilpasset materiell og salgsfremmende tiltak.


«Kokken er tegnet av Berit Slåtto i 1979 for å enkelt beskrive produktbredden den gangen.»


Kvalitetspolicy

Slåtto Marketing sin overordnede målsetting er å markedsføre, lagre og distribuere anerkjente produkter og tjenester til det norske storkjøkkenmarkedet ved å være en av foretrukne partnere for levering av slike produkter og tjenester til grossistkunder og definerte segmenter i markedet.I overensstemmelse med denne målsettingen er firmaets kvalitetspolitikk alltid å levere produkter og tjenester med en effektivitet som bidrar til maksimal lønnsomhet, som gir kunden maksimalt utbytte og fører til maksimal kundetilfredshet. Dette skal oppnås gjennom kontinuerlig overvåking av prosessenes effektivitet, og kontinuerlig forbedring av de samme prosessene.

Slåtto Marketing AS forplikter seg til å innlemme gjeldende lover og regler fra myndighetene i sin kvalitetspolitikk og sørge for at disse etterleves.