Administrasjon

John Erik HaugunnDAGLIG LEDER
E-post: john.erik.haugunn@slaatto.no
Tlf: 23 28 84 00
John Arne JørgensenMARKEDSSJEF
E-post: john.arne.jorgensen@slaatto.no
Telefon: 23 28 84 10
Mobil: 90 74 74 40
Jan Erik TeigenPRODUKTSJEF
E-post: Jan-Erik.Teigen@slaatto.no
Telefon: 23288407
Mobil: 90828865
Bjørn Petter KjøløKEY ACCOUNT MANAGER
E-post: bp.kjolo@nsh.as
Telefon: 95 11 01 80
Heidi S. NeerbyeMARKEDSKEDSKOORDINATOR
E-post: hsneerbye@slaatto.no
Mobil: 91 79 50 57
Monica LaengenORDREKONTOR
E-post: monica.laengen@slaatto.no
Telefon: 23 28 84 00

NSH salgsapparat per juli 2016

NORDRE AKERSHUS/ RINGERIKE/VESTFOLD/TELEMARK

Bjørn SloraDISTRIKTSSJEF
E-post: bjorn.slora@nsh.as
Mobil: 95 08 47 45

OSLO-OMRÅDET OG HURUM/ SVELVIK

Runar EriksenDISTRIKTSSJEF
E-post: runar.eriksen@nsh.as
Mobil: 90 91 18 32

OSLO-OMRÅDET, FOLLE, HURUM, SVELVIK

Johan Chr. JohansenDISTRIKTSSJEF
E-post: johan.johansen@nsh.as
Mobil: 92 05 35 74

NEDRE BUSKERUD M/ DRAMMEN

Jørn LibekkDISTRIKTSSJEF
E-post: jorn.libekk@nsh.as
Mobil: 90 52 82 66

ØSTFOLD

Hans-Jørgen BjorDISTRIKTSSJEF
Bjors Agentur A/S
E-post: hans-jorgen.bjor@nsh.as
Mobil: 90 82 71 44

BERGEN/HORDALAND/ SOGN OG FJORDANE

Jarle BrandsdalDISTRIKTSSJEF
Vest Mat & Storkjøkken AS
E-post: jarle@vestmat.no
Mobil: 47 48 48 38

ROGALAND

Torfinn SørheimDISTRIKTSSJEF
Vest Mat & Storkjøkken AS
E-post: torfinn@vestmat.no
Mobil: 90 66 55 84
Frode VelandDISTRIKTSSJEF
Vest Mat & Storkjøkken AS
E-post: frode@vestmat.no
Mobil: 91 38 39 92

MØRE OG ROMSDAL

Nils Arne SkårDISTRIKTSSJEF
Trygve Hollup A/S
E-post: nils.arne.skaar@nsh.as
Mobil: 91 32 12 84

AUST OG VEST AGDER

Harald FlatenDISTRIKTSSJEF
Sevig Storkjøkken
4770 Høvåg
Mobil: 95 11 11 13

OPPLAND/HEDMARK/ ØVRE BUSKERUD

Dag Olav VikersveenDISTRIKTSSJEF
Land Storkjøkken
E-post: land-sk@online.no
Mobil: 97 01 75 38
Annika SolliDISTRIKTSSJEF
Land Storkjøkken
E-post: land-sk@online.no
Mobil: 48 14 61 86
Trond VikersveenDISTRIKTSSJEF
Land Storkjøkken
E-post: cvikersve@online.no
Mobil: 48 14 61 86

TRØNDELAG/NORDLAND TIL BODØ

Einar HangerhagenDISTRIKTSSJEF
Trygve Hollup A/S
E-post: einar.hangerhagen@nsh.as
Mobil: 91 55 10 38
Asbjørn HauanDISTRIKTSSJEF
Trygve Hollup A/S
E-post: asbjorn.hauan@nsh.as
Mobil: 91 72 20 30
Nils Arne SkårDISTRIKTSSJEF
Trygve Hollup A/S
E-post: nils.arne.skaar@nsh.
Mobil: 91 32 12 84

NORDRE NORDLAND, TROMS OG FINNMARK

Kjell Håkon JensenDISTRIKTSSJEF
Nordnorsk Storkjøkken A/S
E-post: kjell.jensen@nsh.as
Mobil: 95 82 97 63
Kjell Ivar N. LarsenDISTRIKTSSJEF
Nordnorsk Storkjøkken A/S
E-post: kjell.ivar@matinord.no
Mobil: 91 61 91 22
Konrad With-DahlDISTRIKTSSJEF
Nordnorsk Storkjøkken A/S
E-post: konrad@matinord.no
Mobil: 46 79 95 75